AIKIDO

L´aikido en japonès: 合気道、合氣道 (“el camí de l’energia i l’harmonia”), és un gendai budō o art marcial tradicional modern del Japó. Va ser desenvolupat pel mestre MoriheiUeshiba (1883-1969), aproximadament entre els anys de 1930 i 1960.

A partir de diversos estils d’arts marcials clàssiques i tradicionals del Japó, amb armes, i de lluita cos a cos.

La característica fonamental del aikido és la cerca de la neutralització del contrari en situacions de conflicte, donant lloc a la derrota de l’adversari preferiblement sense fer-li mal, en lloc de destruir-lo o humiliar-ho.

L’aikido, en estar sota la influència del sintoísmo, i en menor mesura pel budisme zen, cerca formar als seus practicants com a promotors de la pau.

Les fonts tècniques i tàctiques principals des de les quals el mestre fundador Morihei Ueshiba(anomenat O-sensei, pels seus alumnes) va desenvolupar l’Aikido van ser diverses escoles d’arts marcials clàssiques (Bujutsu) amb i sense armes usades pel guerrer medieval japonès o samurai, com: el daitō ryū Aiki jujutsu(luxacions, immobilitzacions i projeccions amb base en els estils d’esgrima: Itto Ryu kenjutsu(estil d’esgrima considerat com el directe antecessor del kendo modern), el yagyuShinkage Ryu ryu kenjutsu (esgrima amb sabre) i el treball de la llança, o sojutsu, estilo hōzōin-*ryū; així mateix ha estat influenciat de forma secundària per les arts marcials del Jūkendō(art modern de l’ús de la baioneta), i el Judo (llançaments, escanyaments i algunes luxacions), disciplines que Ueshiba i varis dels seus primers deixebles també van practicar.

Encara que les tècniques de l’aikido poden fer-se servir com a defensa personal davant qualsevol possible agressió siguin cops, agarres o combinacions. «L’aikido és un art marcial complet i eficaç» va afirmar el mestre Kisshomaru Ueshiba. El seu fundador, el mestre Morihei Ueshiba no les va crear solament com a part d’un mètode més de lluita cos a cos. La seva intenció va ser desenvolupar un art marcial capaç d’integrar a la persona en tots els seus aspectes: físic, mental, emocional i espiritual.

Tècniques

Les tècniques d’aikido són aquelles que s’ensenyen durant l’estudi de l’aikido. Juntament amb els principis bàsics, l’etiqueta i l’actitud en són l’essència.

Atacs bàsics Agafades

 • Aihammi katatedori
 • Giakuhanmi katatedori
 • Riotedori
 • Katate riotedori (Morote dori)
 • Kata dori
 • Ryo kata dori
 • Sode dori
 • Muna dori
 • Ushiro katate dori
 • Ushiro ryo kata dori
 • Ushiro hiji dori
 • Ushiro kata te dori kubi shime
 • Ushiro eri dori

Atemis (cops)

 • Shomen uchi
 • Chudan tsuki
 • Iokomen uchi

Agafades amb atemi

 • Katadori menuchi
 • Munadori menuchi

Tècniques bàsiques Katame waza (tècniques de control)

 • Ikkio
 • Nikio
 • Sankio
 • Ionkio
 • Gokio

Nage waza (tècniques de projecció)

 • Irimi nage
 • Shiho nage
 • Kote gaeshi

Formes de pràctica

 • Suari waza
 • Hammihandachi waza
 • Tachi waza
 • Ushiro waza
 • Jiyu waza
 • Futari dori
 • Futari gake

Graus i titulacions[

Com la majoria d’arts marcials modernes, va adoptar el sistema kyu/dan comú a moltes arts japoneses.Kiu

Es comença la pràctica com a mukiu (sense grau) i successivament es poden assolir els graus de gokiu (5è), ionkiu (4t), sankiu (3r), nikiu(2n),i ikkiu (1r). Aquests graus, després d’un temps de pràctica i d’un examen o avaluació els sol atribuir el mateix professor a dins el dojo. Normalment no es duu un registre oficial extern al propi dojo, i en alguns casos/dojos, es passen diversos graus alhora. També hi ha alguns dojos en què pels nins hi ha més graus, començant al 9è, 10è o 12è, segons els casos.

A la majoria de dojos els practicants amb grau kiu fan servir el cinturó blanc, però en alguns casos, i sempre segons la decisió de cada professor es fan servir els mateixos colors que en judo o karate. Els practicants amb grau kiu reben genèricament el nom de mudansha (els que no tenen dan).Dan

A partir d’aquí es comença amb els graus dan, que modernament van del 1r al 8è (shodan, nidan, sandan, iondan, godan, rokudan, sichidan, hachidan), malgrat que actualment hi ha encara alguns antics alumnes d’O Sensei que tenen el kudan (9è) o el judan (10è), que actualment no són atorgats. Per obtenir el shodan es requereix un cert temps de pràctica, haver complert els 16 anys i ser presentat per un professor reconegut.

Dins aquest sistema l’aikido té la peculiaritat que tots els kiu solen fer servir el cinturó blanc, i tots els dans el negre.